Rólunk

"Az élet harcában a jog az én fegyverem..."

Dr. Miskéri Márk vagyok, 2012. augusztusában alapítottam meg az ügyvédi irodám Kiskunmajsán. A folyamatos fejlődés és innováció kapcsán jelenleg az alábbi területeken lehetek az Ön, illetve cége segítségére:


Hagyományos ügyvédi tevékenység peres és peren kívüli eljárásokban, bíróságok, NAV, pénzügyőrség, választott bírósági, végrehajtási eljárásokban.

Cégmenedzselés, cégátvilágítás, cégstruktúra felállítás, belföldi és külföldi cégalapítás, társasági szerződések módosítása, off-shore cégalapítás. Működő cégek felvásárlása és eladása, monitorozás-átvizsgálás után. Cégek napi működésének és eseti problémáinak hatékony megoldása.

Ingatlankereskedelem. Hagyományos lakóházak közvetítése, ipari, üzemi ingatlanok kiközvetítése. Új építési projektek jogi, vállalkozási szerződés szerinti felügyelete az első lépéstől az utolsóig.

Követeléskezelés. Cégeknek, magánszemélyeknek. Hitelezői, adósi oldalon. Faktorcégekkel való kapcsolattartás, és megállapodás. Hitelintézetekkel folyamatos a kapcsolattartás. A fenti tevékenységeket folyamatosan ismertem és sajátítottam el, és dolgoztam egy közös tevékenység alá.

Már az egyetem első két évében egy helyi irodában, míg ez után három évig dr. Kastyják János ügyvédi irodájában gyakornokként ismerkedtem a jog világával, majd az egyetem elvégzése után egészen a szakvizsgák sikeres teljesítéséig az iroda ügyvédjelöltje is maradtam.

Jelenlegi irodám megalapításakor azt a célt tűztem ki, hogy a folyamatos tanulás mellett merjek új lehetőségeket kipróbálni és új megoldásokat alkalmazni és minél szélesebb körben használjam a különböző tevékenységek által megszerzett tapasztalatot és kapcsolati tőkét. Az irodára jellemző az innovatív problémamegoldás, új utakon járás, az új lehetőségek kiaknázása és a probléma megoldásának keresése több szemszögből. Megérzésem szerint manapság már nem elég mindösszesen az ügyvédnek kizárólag a klasszikus ügyvédi tevékenységet ellátnia, szükség van arra, hogy egy kapocs legyen az emberek, és üzletek között, és segítse mindennapi tevékenységüket.

Ennek szellemében már rögtön a kezdés után 2013. évében elkezdett az iroda ingatlanok közvetítésével foglalkozni. Az iroda eleinte Kiskunmajsa és térségében töltött be hiánypótlást az ingatlanközvetítés megjelenésével, hisz eddig nem volt hivatalos engedéllyel rendelkező ingatlanközvetítő a régióban.

Később korábbi vállalkozó Ügyfeleimen keresztül, több lehetőséget kaptam Zamárdi és Kecskeméti társasházi projektek teljes levezényléséhez. Ezen tevékenység során az ingatlanértékesítés jogi részen felül az építéssel kapcsolatos egyéb építőipari szakmai munkákra is rálátásom nyílt. Ezekből igyekeztem minél többet megtanulni, különösen ügyelve arra, hogy későbbiek során ilyen projekteket minél hasznosabban és gazdaságosabban tudjam levezényelni, ezáltal a leendő Ügyfeleimnek minél szélesebb körű segítségére lehessek. Az iroda törekszik a külföldi ügyvédséggel is felvenni a kapcsolatot, mely alapján jelenleg partneri hálózattal rendelkezünk, és partnerünk vállalja a teljes körű jogi képviseletet Olaszország, Ausztria, országokban. Ezen felül Liechtenstein, Hong Kong és Panama országokban, kipróbált és megbízható külföldi jogi partnerünkön keresztül - közvetítők kihagyásával - rövid időn belül tudunk alapítani cégeket, bankszámlákat, akár off-shore cégeket is.

A külföldi cégalapítások és belföldi ügyfeleim gazdasági társaságainak peres és adóügyei kapcsán egyre jobban elmélyültem a cégek adózási, strukturális felépítéseiben. Manapság vállalom - könyvelő és adótanácsadó partnereim segítségével- a cégek teljes átvilágítását, feltérképezve a lehetséges olyan pontokat, amelyek akár az átvilágítás idején, akár később problémás szituációkat okozhatnak. Az átvilágítás során elsősorban a lehetséges kockázatokat elemzem, illetve a cégek költség- és adóoptimalizálásában veszek részt, illetve biztonsági réseket, lehetséges támadásokra lehetőséget adó pontokat keresek. Elemzés után értékelem a céget és ajánlásokat teszek, hogy a cég hatékonyabban működjön.

A sok személyes kapcsolatteremtés és az ingatlanok és cégek kapcsolata adta a következő lépcsőt, melynek keretében üzemi ingatlanokat, építési telkeket, telephelyeket, sőt teljes gyárak, és kereskedelmi egységek specifikus értékesítésével is elkezdett foglalkozni az iroda. Erre a területre teljesen igaz az, hogy új lehetőségeket, pályázatokat, hitelezési szempontokat, adózási lehetőségeket kell keresni az értékesítésben, ismerni kell a cégjogot, a könyveléssel teljes mértékben tisztában kell lenni, meg kell látni a lehetőséget éppúgy, mint az esetleges jogi és adóügyi "csapdákat". Az ügyvédi iroda társain keresztül teljes mértékben tudja kezelni az ilyen ingatlanok, vagy akár egy teljes cég átruházása kapcsán az első lépéstől kezdve a könyvelés és a céganyag teljes átadásáig terjedően felmerült összes problémát, legyen az akár jogi, akár adóügyi, akár könyveléstechnikai, építési, vagy épp likviditási probléma.

Mivel az iroda büszke arra, hogy folyamatosan fejlődik, ezért 2015. évében is új tevékenységgel bővítette az eddigi munkakörét. Mivel már évek óta állandó megbízással rendelkezünk több gazdasági társaság részéről, akiknél elengedhetetlen a napi feladatok keretében a cégek kintlévőségeinek kezelése, így teljes mértékben ki tudtunk alakítani egy szigorú minőségbiztosítási rendszert gazdasági társaságok kintlévőségeinek kezelése érdekében, melyet sikerrel alkalmazunk. Ehhez a követeléskezeléshez csatlakozott 2015. évében, külsős cégként a Whitaker Adósságkezelő Kft. aki az iroda "külső kezeként" az adóst személyesen és telefonon felkeresi, illetve felkutatja az eltitkolt-elrejtett vagyonokat, ezáltal könnyíti meg a "meg nem fizetett tartozások" behajtását.

Az iroda hagyományos ügyvédi feladatköreit és a részemről felvállalható ügyeket, a az ügyvédi megbízás menüpont alatt találja, míg a nem klasszikus ügyvédi tevékenységeinkről, így például a cégek általános követeléskezelése, cégek mindennapi munkáját segítendő munkák elvégzéséről, külföldi cégalapítás, a cégmenedzselés, cégátvilágítás, és üzemek, ipari ingatlanok eladásával kapcsolatban a gazdasági ajánlatok menüpont alatt, a hagyományos ingatlanértékesítéssel kapcsolatban, pedig az ingatlanok menüpont alatt tájékozódhat.

Ügyvédi tevékenységem során kiemelt szerepet fordítok a társadalmi szerepvállalásra, így irodánk tagja az ingyenes jogi segítségnyújtó szolgálatnak, melynek keretében havi négy pro bono ügyet vállal az iroda rászoruló személyek részére.

Magánéletben tagja vagyok egy motoros egyesületnek és egy karate és erőemelő sportegyesületnek.

Az élet harcában a jog az én fegyverem...

Ügyvédi megbízás

A klasszikus okiratszerkesztési, peres és peren kívüli ügyvédi képviseletről találhat információkat, bővebben az egyes menüpontokra kattintva.

Polgári Jog

Szerződések elkészítése

 • Adásvételi szerződés
  • külterületre
  • Hosszú, 6 hónapos folyamat, akár hitelszerződéssel együtt is vállalja az elkészítését az iroda, az új földtörvény életbe lépése utáni több hónapos gyakorlat útján

  • belterületre
  • belterületre
  • társasházak alapító okiratainak szerekesztése
  • tulajdonjog fenntartással
  • vételi joggal
  • elővásrlási joggal
  • jelzálogjoggal
 • Ajándékozási szerződés
 • Csereszerződés
 • Kölcsönszerződés
  • ingó és ingatlanra, a fizetést biztosító mellékkötlezettséggel ( vételi jog, elővásárlási jog, jelzálogjog, kezes)
 • Házassági/élettársi vagyonjogi szerződés
 • Termőföld művelés alóli kivonása
 • Öröklési, eltartási szerződés végrendelet

Családi jog

 • Házassági bontóper
  • közös megegyezéses
  • Ebben az esetben a felek közösen megegyeznek a házassági kötelék felbontásában és az ügyvéd elkészíti a megállapodást, a keresetet és az ellenkérelmet. Illetéke:30.000,- Ft, ügyvédi díj megegyezés szerint, más költség nincs.

  • tényfeltárásos bontóper
  • Megegyezés hiányában a bíróság vizsgálja a házasság megromlásához vezető okokat, és dönt a felek által vitatott kérdésekben.

   Illetéke:30.000,- Ft, ügyvédi díj megegyezés szerint, szükség lehet szakértőre melynek összege 100.000,- Ft összegtől akár többszázezer forint is lehet, melyet alkalmanként kell érteni. Ha a házassági vagyont is belevonjuk, akkor a követelt összeg 6%-a az illeték.

  • Házassági vagyonjogi perek
  • A hazai jogrend alapján nem kötelező a házasság felbontásával egyidejűleg rendezni a felek vagyoni viszonyait, erre lehetőség van külön. Elsősorban a házasság felbontása után, de lehetőség van arra is, hogy a felek a vagyoni viszonyaikat megszüntessék a házasság fennállása alatt, és a megszerzett vagyonukkal külön gazdálkodjanak. Illetéke: a követelt összeg 6%-a ügyvédi díj megegyezés szerint, szükség lehet szakértőre melynek összege 100.000,- Ft összegtől akár többszázezer forint is lehet, melyet alkalmanként kell érteni.

 • Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, szülői felügyeleti jog
 • Gyermektartásdíj megállapítása, felemelése, leszállítása
 • Gyermek jogellenes külföldre vitele
 • Apaság vélelmének megdöntése és megállapítása
 • Házassági szerződések elkészítése
 • Élettársak vagyoni viszonyának rendezése
 • Az élettársak fő szabály szerint a szerzés arányában részesülnek a közös vagyonból. Ha ez nem állapítható meg, akkor közös a szerzés.

  Költségek a követelt összeg 6%-a ügyvédi díj megegyezés szerint, szükség lehet szakértőre melynek összege 100.000,- Ft összegtől akár többszázezer forint is lehet, melyet alkalmanként kell érteni.

 • Gondnokság alá helyezési eljárás
 • cselekvőképtelen személyek vagyonának megóvása érdekében

Tulajdonnal kapcsolatos viták

 • elbirtoklás
 • bejegyzés nélküli tulajdonjog átszállás
 • öröklésből kimaradt ingatlanok tekintetében póthagyatéki eljárás
 • házastársi, élettársi vagyoni viszonyok rendezése nyilvántartástól eltérő tulajdonjog esetén
 • ráépítés

Birtokviták

 • tévesen használt ingatlanok/termőföldek vitái
 • túlhasználat
 • birtokvédelem jegyző és bíróság előtt
 • ráépítés
 • elbirtoklás
 • szomszédviták
 • fennmaradási engedélyek intézése
 • művelés alóli kivonás
 • földkimérés (partner által)
 • talajvédelmi terv (partner által)

Polgári jogi peren kívüli és peres viták

 • vagyonjogi perek
 • öröklési perek
 • nyugdíjperek
 • birtokperek
 • munkaügyi perek
 • szerződésen kívüli kártérítés
 • Szerződéses károkozás
 • balesetből eredő kártérítés
 • vállakozási szerződésből eredő kártérítés
  • baleset
  • munkahelyi baleset
  • gépjárműbaleset
  • jogellenes károkozás
  • bűncselekmény által okozott károkozás
 • szerződéses károkozás
  • hibás termék miatti károkozás
  • szerződésben kikötött felelősség miatt
   • hibásan elkészített munka
   • hibásan beépített anyag miatt
  • vállalkozó késedelme miatt
   • kötbér
   • általános késedelem
  • megrendelő késedelme miatti kimentés

Vagyonosodási vizsgálatban képviselet

Követeléskezelés

 • vagyonjogi perek
 • öröklési perek
 • nyugdíjperek
 • birtokperek
 • munkaügyi perek
 • szerződésen kívüli kártérítés
 • Szerződéses károkozás

Büntetőjog

Ittas vezetés

Gépjármű vel baleset okozása

 • ittasan
 • testi sérülést okozott
 • halálos küzúti baleset
 • motorkerékpárral okozott baleset
 • motorkerékpárosnak okozott baleset

Családi joghoz kapcsolható bűncselekmények

 • megelőző távoltartás
 • testi sértés
 • zaklatás
 • magánlaksértés
 • magántitok megsértése

Gazdasági joghoz kapcsolható bűncselekmények

 • Sikkasztás
 • Hűtlen kezelés
 • Hitelezői igény elvonása
 • Csalás
 • Lopás, akár munkavállaló által is

Csalás

 • valótlan tartalmú ígéret miatti pénz kifizetése
 • valótlan gazdasági esemény miatti pénz kifizetése

Zaklatás

Testi sértés

Lopás

Büntető ügyekben a fenti ügyekben sértetti képviselet

Gazdasági Jog

Cégátvilágítás

 • a cégek teljes jogi, adóügyi átvilágítása, problémára okot adó helyzetek feltérképezése , ajánlások a megoldásra.
 • adóoptimalizálás
 • struktúra optimalizálás
 • külföldi cégek adózásáról történő tájékoztatás
 • off-shore cégalapítás
 • külföldi bankszámla nyitásban segítség
 • könyvelések átláthatóvá-korszerűvé tétele partnerirodán keresztül

Gazdasági ügyekben peren kívüli/peres/választott bíróság előtti képviselet

 • szerződésből eredő kötelezettségek miatt
 • munkaügyi perekben
 • adóperekben
 • vagyonosodási vizsgálatban
 • pénzmosásban

Képviselet adóhatóság előtt

Képviselet pénzügyőrség előtt

Gazdasági társaságok mindennapi szerződéseinek elkészítése

 • adásvételek
 • munkaszerződések
 • felmondások (csak szövegezés)
 • vállalkozási szerződések
 • bérleti szerződések

Rendkívüli szerződések

 • egyes nagyobb feladatokra speciális szerződések
  • szerződést biztosító mellékkötelezettségek, mint kötbér, garancia, visszatartás, vagy tulajdonosi készfizető kezesség
  • kártérítési felelősség pontos meghatározása
  • teljesítési feladatok pontos meghatározása
  • késedelem esetére szóló rendelkezések

Teljes körű követeléskezelés a számla határidőre történő kifizetésének elmaradásától az első fizetési felszólításán át egészen a végrehajtási/felszámolási eljárás végéig

Felszámolás/csődeljárásban képviselet adósi/hitelezői oldalon egyaránt

Nem tipikus társas vállalkozások alapítása közös vállalkozási szerződésekegyedi ügyekre

Cégalapítás, cégmódosítás

Magyarországon és ezen kívül partnerügyvédeken keresztül Szlovákiában, Csehországban, Romániában, Németországban, Olaszországban, Liechtensteinben, Ausztriában akár helyi ügyintézéssel is.

Végrehajtási jog

Hitelezők (akiknek tartoznak)

 • végrehajtás elindítása
 • becsérték bírói megállapítása
 • végrehajtási eljáráson képviselet
 • elektronikus végrehajtás során tájékoztatás
 • vagyon felkutatása
 • végrehajtási kifogások a hitelező érdekében
 • árverésen képviselet
 • ingatlan kiürítése miatti eljárások

Adósi pozíció

 • végrehajtás elindításának jogszerűségének megkifogásolása
 • becsérték bírói megállapítása
 • végrehajtási eljáráson képviselet
 • végrehajtó előtti képviselet
  • egyezség
  • részletfizetés
  • halasztás
  • elévülési kifogás
 • elektronikus végrehajtás során tájékoztatás
 • végrehajtási kifogások az adós érdekében
  • törvénytelen végrehajtói eljárás
  • nem szabályszerű árverés
  • becsérték megállapítása
 • árverésen képviselet
 • ingatlan kiürítése miatti eljárások

Végrehajtás alá vont ingatlanok, üzemek adásvételének létrejöttében képviselet

Ha ön egy ingatlant, üzemet meg szeretne vásárolni és nem szeretné, ha más is licitálna rá, van megoldás. Irodánk vállalja az ilyen "problémásabb" adásvételekben a közreműködést, megegyezve mind a végrehajtást kérővel, mind az adóssal, így elkerülve az árverési értékesítést.

Végrehajtási eljárásban ingóság és ingatlan árverésen történő megvásárlása

Bankokkal, faktorcégekkel eredményes egyezségi tárgyalások az adós érdekében

Végrehajtás alá vont ingatlanok, üzemek adásvételének létrejöttében képviselet

Igényperek

Ha ön egy végrehajtás alá vont ingó, vagy ingatlan vagyont korábban a tulajdonába került akkor joga van igénypert indítani, melynek során ha megállapítást nyer, hogy korábban a tulajdonába került, akkor feloldják az ingó-ingatlant a végrehajtás alól.

Ingatlanok

Irodám foglakozik magánlakások, családi házak ingatlanközvetítésével, elsősorban
Kiskunmajsa 70 km-res körzetében. Kérem tekintse meg kínálatom az ingatlanbazár honlapon:
Dr. Miskéri Ingatlanok

Üzemek, gyárak, telephelyek és ipari ingatlanok.

Irodám foglakozik üzemek, gyárak, telephelyek és ipari ingatlanok közvetítésével, elsősorban a Dél-Alföldi régióban. Kérem, tekintse meg kínálatom a specifikus honlapomon:
www.ipariceg.hu
Az gazdasági ingatlanok/cégek értékesítése kapcsán kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy a vevő teljes körű szolgáltatást kapjon.

Ingatlanok kapcsán a vásárlás előtt az összes közművel, önkormányzattal egyeztetek a leendő építés miatti problémák elkerülése végett.

Gazdasági társaság eladása kapcsán szigorú követelményrendszer alapján - könyvelésileg és adóügyileg- átvilágítom a céget, hogy az új tulajt ne érje semmilyen meglepetés. Természetesen a társasági szerződés módosítását is elkészítem és az átruházáshoz kapcsolódóan mindenben segítem mindkét felet.

Társasházak, nagyobb építési projektek építésjogi, vállalkozói szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése.

Egy nagyobb projekt elkészültekkor a legfontosabb, hogy mindenki elégedett legyen és tudja, hogy amit kapott, illetve ami nyújtott az a jogszabályoknak, de legfőképp a felek akaratának megfelelő legyen. Vállalom, hogy a projektek kivitelezése során

 • Már a telek kiválasztásakor segítek az építtetőnek
 • A telekingatlan adásvételi szerződését elkészítem
 • Az alvállalkozókkal egyeztetek, és olyan szerződést szerkesztek, amelyben mindkét fél akarata teljes mértékben képviselve van, míg jogaik - akár biztosítékok útján védve vannak.
 • Ellenőrzőm helyszíni bejárásokkal, helyszíni szemlékkel, hogy minden szerződésszerűen került beépítésre, elkészítésre.
 • A beépített anyagok költségeit és a felhasznált mennyiséget ellenőrzöm.
 • Az elvégzett munkákat, és azok minőségét folyamatosan ellenőrzöm.
 • Javaslatokat teszek szerződésmódosításra, és a javítási munkálatokra, melyekhez kapcsolódó módosításokat el is készítem. A konfliktusok feloldásában és az álláspontok közelítésében aktívan részt veszek.
 • Az ingatlan átadásában közreműködök.
 • A szerződésszegő magatartások miatti eljárásokban képviselem a feleket.
 • Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos marketing munkából aktívan és kreatívan kiveszem a részem.
 • kSzükség esetén az ingatlan közvetítésében részt veszek, és elkészítem az adásvételi szerződéseket.

Magánlakások, házak ingatlanközvetítése

Irodám foglakozik magánlakások, családi házak ingatlanközvetítésével, elsősorban Kiskunmajsa 70 km-res körzetében. Kérem, tekintse meg kínálatom az ingatlanbazár honlapon: Dr. Miskéri Ingatlano

Végrehajtás alatt lévő ingatlanok árverésen kívüli értékesítése

Ha ön egy ingatlant, üzemet meg szeretne vásárolni és nem szeretné, ha más is licitálna rá, van megoldás. Irodánk vállalja az ilyen "problémásabb" adásvételekben a közreműködést, megegyezve mind a végrehajtást kérővel, mind az adóssal, így elkerülve az árverési értékesítést.

Ingatlanok árverésen történő megvásárlása

Gazdasági ajánlatok

A vállalkozása sikere érdekében több lehetőséget tudok kínálni, melyek segítik a vállalkozása sikerességét.

Gazdasági társaságok alapítása belföldön és társasági szerződések módosítása

Bt. Kft. Zrt. alapítása, módosítása minden lehetséges módon.

Külföldi gazdasági társaságok alapítása és képviselete külföldi partnerirodán keresztül

 • Jelenleg az iroda aktív ügyvédpartneri kapcsolatot tart fenn az alábbi országokban, melyeken keresztül vállalunk cégalapítást gyorsan, könnyedén, precízen, illetve ezen országokban lévő peres és peren kívüli ügyekben partnerirodánk tudja képviselni.
  • Ausztria Dr. Gabriella Peterfy, LL.M
  • Olaszország - Marco Fontana Avv.
  • Románia Seffer Laurentiu avocat

Külföldi, off-shore cégalapítás és külföldi bankszámlanyitás

 • Jelenleg az iroda aktív ügyvédpartneri kapcsolatot tart fenn az alábbi országokban, melyeken keresztül vállalunk cégalapítást, akár off-shore cégeket is, illetve vállaljuk, hogy segítünk külföldi bankszámlanyitásban
  • Liechtenstein SCHREIBER & ZINDEL Treuhand-Anstalt
  • Hong Kong
  • Panama

Külföldi cégek/külföldi tulajdonosok részére kézbesítési megbízotti feladatkör

Cégátvilágítás

 • Gondolt már arra, hogy más szemszögből vizsgálják meg a cégét? Hogy egy külsős ember, aki több céget-vállalkozást látott megvizsgálja, hogy minden megfelelően működik-e. Egy vállalkozás néha egészen apró dolgokon csúszik el, aztán lavinaszerűen jön a káosz utána. Ha Ön úgy gondolja, ezt el akarja kerülni, akkor egy teljes körű cégátvilágítás után a jelenlegi és a közeljövőben várható problémák megoldására, illetve elkerülésére tehetek ajánlásokat. Ebben az esetben tapasztalatom és könyvelői, adótanácsadói partnereimen keresztül teljesen megvizsgálom a céget, az alábbi főbb pontokra összpontosítva:
  • a vállalkozás napi szintű működéséhez kapcsolódó jogi és könyvelési megoldások, kisebb szerződések
  • az egyes specifikus szerződések átnézése, javaslatok a jövőbeni szerződéskötésekre
  • munkaügyi szerződések, felelősségi szabályok átnézése
  • működési hibák/szervezettségi hiányosságok feltérképezése
  • adózási működés optimalizálása
  • cégstruktúra feltérképezése, javaslatok tevékenységek elkülönítésére, vagy épp összevonására
  • kintlévőségek kezelésének megvizsgálása, különösképpen, hogy van-e kialakult rendszer és az mennyire hatékony
  • előzetes üzleti tervek kalkulációja, várható hozam számítása
  • marketing vizsgálat, javaslat cégarculat, honlap tervezésére partnerünkön keresztül (Dongo Design :) )
  • Az elkészült átvilágításról egy teljes dokumentációt kap kézhez, melyben az egyes részeket kielemezve a hatékonyabb működésre vonatkozóan ajánlásokat teszek. Természetesen vállalom a teljes cégátalakítást, és a működéshez szükséges dokumentumok, szerződések elkészítését is.

Gazdasági társaságok képviselete

 • NAV, Pénzügyőrség, bíróságok, választottbírósági eljárásokban
 • Partnerekkel történő megegyezés, konfliktuskezelés

Vállalkozások teljes kintlévőségeinek kezelése

A számla kiállítása után Önnek már semmilyen gondja nincs, mindent irodánk intéz. Évek tapasztalata alatt alakítottuk ki azt a fizetési behajtási rendszert ami alapján a "véletlenül" elfelejtett fizető partnerei szemében nem lesz kövcetelődző, de a Az Önnek tartozó partnereit több lépcsőn át az első, előzékenyen figyelmeztető ügyvédi telefonhíváson át egészen a felszámolásig/végrehajtásig végigkövetjük. Adósságkezelő partnerünk személyesen is felveszik a kapcsolatot a határidőre nem fizetőkkel, rövid határidőn belül, így a késedelmes fizetésből nem lesz soha meg nem térült tartozás.

Vállalkozások mindennapi és eseti szerződéseinek elkészítése

 • vállalkozási szerződés
 • munkaszerződés
 • kölcsönszerződés
 • bérlet, vétel,
 • minden egyéb okirat

Követeléskezelés

Legyen akár hitelező, vagy adós igényének érvényesítésében teljes mértékben segítségére lehetek.

„A meglévő vagyont védőbástyának kell tekinteni a sok, előfordulható baj és szerencsétlenségek ellen, nem pedig a világ gyönyöreinek megszerzésére kötelező eszköznek.” Arthur Schopenhauer

A világválság miatt a vagyon, a pénz értéke megnövekedett. Fontos, hogy csak olyan partnerekkel álljunk kapcsolatban, akikkel hosszú távon is zökkenőmentesen tudunk együtt dolgozni. Akik kihasználnak és a mi pénzünkkel játszanak nem igazi partnerek.

Teljes követeléskezelés gazdasági társaságok részére.

Irodám évek alatt dolgozott ki egy olyan minőségbiztosítási rendszert gazdasági társaságok kintlévőségeinek kezelése érdekében, melyet sikerrel alkalmazunk.

A számla kiállítása után Önnek már semmilyen gondja nincs, mindent irodánk intéz. Évek tapasztalata alatt alakítottuk ki azt a fizetési behajtási rendszert, ami megfelelően működik. A pénznél csak a kapcsolatok fontosabbak. A mi rendszerünk célzott, hatékony, de fokozatos. Először a "véletlenül" elfelejtett fizető partnerei szemében nem lesz követelődző, hisz udvariasan figyelmeztetjük a tartozás rendezésére. Az Önnek tartozó partnereit több lépcsőn át az első, előzékenyen figyelmeztető ügyvédi telefonhíváson át egészen a felszámolásig/végrehajtásig végigkövetjük. Adósságkezelő partnerünk személyesen is felveszi a kapcsolatot a határidőre nem fizetőkkel, rövid határidőn belül, így a késedelmes fizetésből nem lesz soha meg nem térült tartozás.

Ha az önkéntes teljesítésre nem látok esélyt, és a cégnek az előzetes felmérés alapjén van vagyona, abban az esetben elsősorban fizetési meghagyás és végrehajtás útján kerül a számla behajtásra Amennyiben sajnos olyan stádiumban van a követelés, hogy annak behajthatatlansága következik be, vállalom az adós cégek felszámolási eljárásának megindítását és annak teljes levezénylését.

Ha pedig ügyvezetői/tulajdonosi körben csalás, sikkasztás alapos gyanúja merül fel, akkor megteszem a feljelentést és végigkísérem az ügyet az Ön érdekét szem előtt tartva, a nyomozóhatósággal teljes mértékben együttműködve.

Magánszemélyek kölcsönügyletei

Az életben gyakran előfordul, hogy az ismerősök baráti szívességre" kérik meg a másikat. Azért, hogy a baráti szívesség után is fennmaradjon a jóviszony vállalom, hogy mindkét fél érdekeit szem előtt tartva olyan szerződéseket, olyan biztosítékokat építek bele a szerződésbe, hogy az mindegyik félnek reális és korrekt legyen. Amennyiben egy jogügylettel nem értek egyet, vagy úgy ítélem meg, hogy a biztosíték nem elegendő, esetleg a megtérülés valószínűtlen, abban az esetben "mégha kedvezőtlenül is hangzik" de nem javaslom a szerződés létrejöttét.

Meglévő kölcsönügyletben hitelezői pozícióban

Ha Ön korábban kölcsönt adott, akkor ebben az esetben akkor fogunk találkozni, ha mégsem akarják megadni Ön számára a munkájával megkeresett és kölcsönadott pénzt. Ebben az esetben teljes mértékben két tényezőn múlik a munkánk sikeressége.

Egyrészről az adóst milyen taktikával tudjuk rábírni a fizetésre. Minden ember más és más, de azt vallom, hogy mindenkinek adni kell egy esélyt, hogy elmondja az ő verzióját és hagyni kell, hogy közösen megoldást találjunk arra az esetre, amikor önhibáján kívül nem tud valaki eleget tenni a fizetésnek.

Másrészről, ha valaki egyáltalán nem is akarta kifizetni a kölcsönkért összeget, abban az esetben a siker titka, hogy minden lehetséges jogi eszközzel fel kell kutatni az elrejtett vagyonokat, azokat az ingatlanokat, külföldi számlákat, és külföldi cégeket, ahol esetlegesen tartja a korábban elkért pénzeszközöket. A kutatómunkában tartós és eredményes segítségünkr evan partnerünk a Whitaker Adósságkezelő Kft. aki hosszú tapasztalat útján sikerrel térképezi fel az eltitkolt vagyonokat.

Mindenekelőtt hangsúlyozom, hogy a kölcsönkért, de meg nem adott összeg nem egyenlő azzal a tevékenységgel, amikor valaki egyáltalán, már az elején sem akarta megadni a kölcsön vett összeget. Ez ebben a tényállásban csalás. Mindenféleképp a nyomozóhatóságot értesíteni kell, mivel ez közvádas bűncselekmény. Ne legyen áldozat, a csalók abból élnek, hogy becsapják az embereket.

Meglévő kölcsönügyletben hitelezői pozícióban

Ha Ön korábban kölcsönt kapott, akkor ebben az esetben akkor fogunk találkozni, ha mégsem sikerült elérni a célját.

Ebben az esetben megpróbálunk a hitelezővel teljes mértékben együttműködni és megkeresni azon lehetőséget, mely alapján mindkét félt olyan helyzetbe tudjuk hozni, hogy a végén - ha nem is jövőbeni üzleti partnerként távozzanak - de legalább egy konszenzuson alapuló közös megoldást találjunk.

 • Megindult végrehajtási eljárásban Hitelezői képviselet
  • végrehajtás elindítása
  • becsérték bírói megállapítása
  • végrehajtási eljáráson képviselet
  • elektronikus végrehajtás során tájékoztatás
  • vagyon felkutatása
  • végrehajtási kifogások a hitelező érdekében
  • árverésen képviselet
  • ingatlan kiürítése miatti eljárások
 • Megindult végrehajtási eljárásban adósi pozíció
  • végrehajtás elindításának jogszerűségének megkifogásolása
  • becsérték bírói megállapítása
  • végrehajtási eljáráson képviselet
  • végrehajtó előtti képviselet
   • egyezség
   • részletfizetés
   • halasztás
   • elévülési kifogás
  • elektronikus végrehajtás során tájékoztatás
  • végrehajtási kifogások az adós érdekében
   • törvénytelen végrehajtói eljárás
   • nem szabályszerű árverés
   • becsérték megállapítása
  • árverésen képviselet
  • ingatlan kiürítése miatti eljárások
 • Végrehajtás alá vont ingatlanok, üzemek adásvételének létrejöttében képviselet
 • Ha ön egy ingatlant, üzemet meg szeretne vásárolni és nem szeretné, ha más is licitálna rá, van megoldás. Irodánk vállalja az ilyen "problémásabb" adásvételekben a közreműködést, megegyezve mind a végrehajtást kérővel, mind az adóssal, így elkerülve az árverési értékesítést.

 • Végrehajtási eljárásban ingóság és ingatlan árverésen történő megvásárlása
 • Bankokkal, faktorcégekkel eredményes egyezségi tárgyalások az adós érdekében
 • Több éves tapasztalat alapján sikerrel tárgyalunk a többi követeléskezelővel, faktorcéggel. Az Ön pénze, az én sikerdíjam.

Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal! Hívjon minket telefonon vagy érdeklődjön e-mailben.

Iroda elérhetősége: